افرنگ نیوز - مجله زندگی

پربیننده ترین مطالب امروز و دیروز

منبع : www.isna.ir

1399/01/30

چه مریضی باشد و چه نباشد، کار علمی کردن یکی است

چه مریضی باشد و چه نباشد، کار علمی کردن یکی است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکید کرد: اگر چه زمین یا گرد است یا نیست، مریضی یا وجود دارد یا ندارد و جهان یا تغییر می‌کند یا تغییرش می‌دهند، اما هرچه باشد و نباشد، کار علمی کردن یکی است، دانشمندی کردن کاری جمعی است و هنجارش شفافیت و انتقادپذیری و ارزش‌هایش سادگی و زایایی است.

به گزارش ایسنا، دکتر کیوان الستی با پیوستن به پویش #علمی_شو کرسی یونسکو در ترویج علم، یادداشتی را در صفحه اینستاگرا