افرنگ نیوز - مجله زندگی

پربیننده ترین مطالب امروز و دیروز

منبع : www.isna.ir

1399/01/19

تداوم آموزش دانش‌آموزان استثنایی / سیاست‌های دوازده‌گانه آموزش و پرورش استثنایی

تداوم آموزش دانش‌آموزان استثنایی / سیاست‌های دوازده‌گانه آموزش و پرورش استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور سیاست‌های دوازده گانه این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی